Θερμανση πισινας

Θερμαινόμενη πισίνα

Ζώντας στην Ελλάδα έχομε το πλεονέκτημα για 3-4 μήνες το χρόνο να μπορούμε να απολαμβάνουμε την κολύμβηση στις πισίνες μας σε θερμοκρασίες νερού πάνω από 220C , εποφελούμενοι την ηλιοφάνεια που μας προσφέρει ο τόπος μας.

Αν επιθυμεί κανείς να παρατείνει την χρήση της πισίνας σε περισσότερους μήνες , αυτό είναι δυνατό θερμαίνοντας το νερό.

Οι επιλογές που έχει κανείς είναι αρκετές , οικολογικές και συμβατικές , οικονομικές και ακριβές.

Αναφέρομε τις βασικότερες:

 

  • με πετρέλαιο , λέβητα , εναλλάκτη θερμότητας
  • με LPG , λέβητα , εναλλάκτη θερμότητας
  • με αντλία θερμότητας , γεωθερμία και εναλλάκτη θερμότητας
  • με ηλιακά panels και εναλλάκτη θερμότητας
  • με ηλιακά panels και άμεση θέρμανση του νερού

 

 

Ηλιακοί συλλέκτες OKU για θέρμανση πισίνας

 

Δίνουν λύση χωρίς λειτουργικό κόστος στην θέρμανση της πισίνας. Πρόκειται για ηλιακούς συλλέκτες πολυαιθυλενίου υψηλού μοριακού βάρους. Το νερό θερμαίνεται "άμεσα" χωρίς την παρεμβολή εναλλάκτη.

Μπορούν να λειτουργήσουν με την αντλία της πισίνας και ρυθμιζόμενη βάνα , με ανεξάρτητη αντλία και ρυθμιζόμενη βάνα στο κύκλωμα της ανακυκλοφορίας  ή με ανεξάρτητη αντλία εκτός του κύκλωματος της ανακυκλοφορίας.

Ο αριθμός των συλλεκτών (panels) υπολογίζεται σε συνάρτηση με την περιοχή , το εμβαδό της πισίνας , τον όγκο του νερού.

 

solar1

salar3solar4solar5