Κολυμβητήριο Αμαλιάδας

Εργολήπτης:     ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

Υπεργολαβία:   "Κατασκευή δικτύου ανακυκλοφορίας και ΗΜ φίλτρανσης / διύλισης νερού" από την εταιρία μας.

   Ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού η υπεργολαβία που έχει αναλάβει η εταιρία μας στο συγκεκριμένο έργο. Μετά τα κενά στην χρηματοδότηση του έργου, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η επανεκκίνηση του έργου και σύντομα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. 

Οι πρώτες δοκιμές του δικτύου και του εγκατεστημένου ΗΜ έχουν πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία. Ήδη εγκαθίσταται το αυτόματο σύστημα απολύμανσης των δύο δεξαμενών , κύριας και εκμάθησης.